Spring til indhold

Kortlægning og indmåling med drone

Kortlægning og indmåling

Indmåling af kloak og vandledninger på byggeplads

Vores landmålings- og indmålingsstjeneste med drone og RTK-GPS giver dig mulighed for at oprette præcise kort og fortegnelser over vejlitra, dræn- og kloaksystemer, kabeltraces m.v. i X, Y og Z.

Ved at udnytte vores avancerede drone-teknologi og præcis GNSS tilbyder vi kortlægning og indmåling samt registrering af nøjagtige placeringer af veje, fjernvarme samt nedgravede og ellers skjulte installationer.

Uanset om du har brug for kortlægning og indmåling af eksisterende systemer, inspektion af kloaknetværk eller planlægning af nye projekter, kan vi levere nøjagtige oplysninger om placering og forbindelser med en præcision ned til < 2 cm.

Vores kortlægningstjeneste hjælper dig med at opnå effektiv planlægning og præcise analyser.