Spring til indhold

Højdemodel

Højdemodel

Højdemodel eller skyggekort, som nogen også kalder det.

En digital højdemodel

En DEM, eller digital overflademodel ( DSM ), er en 3D repræsentation af højdedata, som repræsenterer terræn eller overliggende objekter. Højdemodeller bruges i geografiske informationssystemer (GIS), og er det mest almindelige grundlag for digitalt fremstillede reliefkort . En digital terrænmodel ( DTM) repræsenterer specifikt jordoverfladen, mens DEM og DSM kan repræsentere trætopkroner eller bygningstage. Højdemodeller kan bl.a. bruges til udarbejdelse af volumenberegninger, såkaldte stockpiles.

Mens en DSM kan være nyttig til landskabsmodellering , bymodellering og visualiseringsapplikationer, er en DTM ofte påkrævet til modellering af oversvømmelser eller dræning, undersøgelser af arealanvendelse.

3DStudio leverer enten højdemodeller som rasterfil eller som en punktsky i 3D.

Vi tjekker altid nøjagtigheden ved hjælp af GCP’ere, som er kontrolpunkter i terrænet, og kan sikre en præcision på omkring 1 cm.

Priser fra 2.500,- ekskl. moms.